โครงการ วิศวะ TEN GEN    
 
TEN ; TU PRE-ENGINEERING INNOVATION PROGRAM (Batch 3)
RUNSKILL SCHOOL, THAMMASAT UNIVERSITY (PATTAYA CAMPUS)
 
   Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation)
โครงการปั้นหมอ Digital 4.0 รุ่นที่ 7
 
 
BAM; TU Pre-Business Administration Program
น้องๆจะได้สัมผัสแต่ละสายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ โดยทางโครงการได้คัดเลือกมาให้เน้นๆ 5 สาขา
ARTs; TU Pre-Communication Arts Program 
น้องๆที่ชอบสายนิเทศศาสตร์ สาขาต่างๆ หรือคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้อำนวยการหลักสูตร บสพ.)
ให้สัมภาษณ์ ถึง Medical Hub มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
 

 


 

‘ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์’ ผู้บริหารหญิงแกร่ง เบื้องหลัง หลักสูตร บสพ. สร้างนักบริหาร (salika.co)

 ข่าวสารเพิ่มเติม

 

 

 
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์
(บสพ.รุ่นที่ 8 Medical Hub Version)
หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์
(บสพ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
" Beauty Wealthy Healthy Hearty (BW2H) Together "
      Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย
      เพื่อเตรียมความพร้อม และการรองรับ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร และนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ สถานพยาบาล และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม ทางRunskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. Medical Hub Version) ขึ้น
Pre-Medical and Digital Technology ; Me-D (New Generation & Internship)

โครงการปั้นหมอ Digital 4.0  

     บริษัท อีดียู วิสดอม (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ CEO และ ทีมผู้บริหาร ผศ.สุชา จุลสำลี , ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ , อาจารย์สุรีวรรณ สุคนธรส
ร่วมงาน ปัจฉิมนิเทศ โครงการ หน่วยงาน Runskill School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ Pre-Medical and Digital Technology ME-D (New Generation) โครงการปั้นหมอ Digital 4.0 รุ่นที่ 6 และ โครงการ วิศวะ TEN Gen รุ่นที่ 2 TEN ; TU PRE-ENGINEERING INNOVATION PROGRAM (รุ่นที่ 2)
      โดยมอบเงินบริจาค มูลค่า จำนวน 308,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการ Digital Hospital มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
ทั้งนี้ รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ
ทางบริษัทขอขอบพระคุณ ท่าน รศ.นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจ ในการจัด โครงการทั้ง 2 โครงการ สำหรับน้องๆ ทุกคน เพื่อเป็นแนวทางการค้นหาตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ และขอขอบพระคุณ ดร.พสุ สิริสาลี นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการ Comment การ present โครงงานของน้องๆ ในโครงการ

image
image
image